Kategoria: Podręczniki

26 czerwca 2020 Wyłącz

Źródło wiedzy każdego ucznia i nie tylko

przez Hania

Wiedza na papierze

Książki jak wiadomo od setek lat są niezaprzeczalnym źródłem wiedzy, dzięki któremu możemy nabyć wiele umiejętności. Niezależnie od tematyki, stanowią one przekaz myślowy człowieka, a papierowa forma sprawia, że nasza wyobraźnia zostaje pobudzona. Podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html), czyli ukierunkowane na nabycie konkretnych sprawności umysłowych bądź manualnych książki są podstawą dzisiejszego systemu edukacji, toteż trudno sobie wyobrazić ich brak w naszych domach, szkołach, przedszkolach i bibliotekach.

Rozwój maluszka

Edukacja w obecnych czasach poparta jest wyselekcjonowanym programem nauczania, który sporządzony jest w taki sposób, aby uczeń mógł zdobyć właściwą wiedzę w odpowiednim dla siebie czasie. Już na etapie przedszkola korzystanie z pomocy jaką są podręczniki jest bardzo dobrym pomysłem i nauczyciele przedszkola bardzo często z niego korzystają. Maluszki w przedszkolu przyswajają bardzo wiele potrzebnych umiejętności, takich jak pisanie, rysowanie, sprawności manualne, czy nauka wymowy. Jest to bardzo szczególny czas, dlatego warto aby dziecko nauczyło się tych wszystkich rzeczy w przystępny sposób, a podręczniki wraz ze swoją kolorową oprawą sprawiają że nauka odbywa się pod znakiem zabawy.

Ważny etap w życiu dziecka

Na kolejnym etapie życia, w które wkracza młody człowiek również pojawia się cały ogrom pomocy naukowej jaką są podręczniki. W klasach 1-8 prezentowana jest wiedza na wielu płaszczyznach, a obecność podręczników pomaga nauczycielom prowadzić naukę podopiecznych według schematu dostosowanego do ich rozwoju i możliwości. Podręczniki nie tylko służą do nauki w szkole, ale również są świetną pomocą do pracy dziecka w domu.

Kolejny krok w kierunku zainteresowań

Szkoły ponadgimnazjalne, licea, szkoły policealne oraz studia są już takim momentem w życiu człowieka, w którym może on relatywnie zadecydować o swoich zainteresowaniach i podążać w upragnionym kierunku. Wobec powyższego, takie szkoły zmieniają charakter z ogólnego na bardziej konkretny i uczeń bądź student może się kształcić z ukierunkowaniem na przyszły swój zawód. Na tym etapie wyłania się wiele zainteresowań, a obecność podręczników również z zaawansowanego zakresu wiedzy z interesującej nas dziedziny pozwala na kreowanie swojej przyszłości.

Hobby jest dla każdego

Korzystanie z podręczników nie zamyka się jedynie w obszarze szkolnym, ponieważ z tego typu źródła wiedzy mogą korzystać również osoby dorosłe chcące rozwinąć swoje zainteresowania. Bardzo często zdarza się, że w ramach wolnego czasu pragniemy, by w naszym życiu pojawiło się hobby i z pasją go poszukujemy. Sięganie po podręczniki i poradniki pozwala na rozeznanie się w temacie i odnalezienie poniekąd własnego sposobu na satysfakcję.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
16 czerwca 2020 Wyłącz

Podręczniki do nauki języka obcego w szkole – czego należy szukać?

przez Hania

Wielu uczniów, zwłaszcza tych, które uczą się języków obcych w szkole, potrzebuje do tego odpowiedniej pomocy. Podręczniki pomogą uczniowi dobrze zaplanować materiał oraz opanować słownictwo i gramatykę w najlepszym stopniu w ciągu etapu edukacji.

Jak wybrać odpowiedni poziom nauki języka?

Oczywiście, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Umiejętności Językowych przyjętą przez Radę Europy, podręczniki dzielą się wiedzą i umiejętnościami. Zgodnie z tym, A1 jest progiem dla poziomu elementarnego, a C2 jest poziomem rodzimym. Jeśli uczeni potrafi poradzić sobie z materiałem w konkretnym podręczniku, będzie wiadomo, na jakim poziomie się znajduje.

Jakiej książki uczeń potrzebuje?

Oczywiście, dla wielu osób wybór książek do nauki języka opiera się na celach, które sobie stawiają. Wiele osób uważa, że opanowanie znajomości języka obcego polega na opanowaniu słownictwa. Niestety, to jest mit. Jednakże, aby skonstruować zdania, trzeba znać gramatykę języka. Dobry podręcznik powinien uwzględniać słownictwo i gramatykę.

Znaczenie nauki gramatyki

Znajomość gramatyki jest bardzo ważna przy nauce języka obcego na każdym etapie edukacji. Więc warto kupić podręcznik, żeby się jej nauczyć. Dobre podręczniki powinny opisywać gramatykę w sposób łatwy do zrozumienia, zwłaszcza dla początkujących, i poparty wieloma przykładami. Powinien mieć w sobie dużo teorii. Taki idealny podręcznik stanowiłby samowystarczalne uzupełnienie, zapewniające pełne przyswojenie wiedzy. Powinno to obejmować również ćwiczenia.

Sposób nauki podstaw języka z podręcznika w szkole

Dosyć popularną formą nauki języka obcego jest nauka rozmówek. Dzięki temu możemy robić podstawowe rzeczy w swoim “ojczystym” języku, zwłaszcza jeśli uczeń dopiero zaczyna naukę. Wtedy rozmówki, często z dołączoną płytą CD, to świetny sposób na naukę akcentu. Te materiały zapewnią uczniom podstawowe zwroty.

Podręczniki dla uczniów zaawansowanych

Dla nieco bardziej zaawansowanych uczniów jest inny, świetny sposób na naukę języka obcego, lub jeszcze lepiej, na jego opanowanie w biegłym zakresie. Sposobem na to jest, oczywiście, czytanie podręcznika w całości w języku obcym. Ważne jest, aby od samego początku dotrzeć do czegoś ukierunkowanego na najmłodszą grupę wiekową. Bajki są wspaniałe, podobnie jak książki o bohaterach dziecięcych. Z czasem można dotrzeć do poważniejszej literatury, ale także – trudniejszej, która będzie pełna słownictwa i wielu idiomów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
6 czerwca 2020 Wyłącz

Co powinien zawierać dobry podręcznik do języka obcego w szkole?

przez Hania

Nauka języka obcego jest bardzo istotna, zwłaszcza w dzisiejszej, szybko rozwijającej się cywilizacji. Dlatego coraz częściej w szkole korzysta się z nowych materiałów i metod nauczania. Aby stworzyć idealną formę materiału dydaktycznego, musimy przeprowadzić sekcję i ocenić już wydane podręczniki i książki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html).

Informacje ogólne o podręczniku

Podręcznik jest skierowany do uczniów w wieku szkolnym. Cały zestaw powinien zawierać podręcznik i ćwiczenia dla ucznia, podręcznik dla nauczyciela i kasety lub płyty CD.

Jaki jest cel podręcznika i jak z niego korzystać?

Podręcznik stymuluje rozwój czterech umiejętności językowych, które przyczynią się do poprawy ogólnej znajomości języka obcego. W szczególności, działy są dobrze zorganizowane, a wybór tematów jest logiczny. Podręcznik powinien zawierać również syllabus, a tematy powinny być zorganizowane logicznie. Pomaga to w zrównoważonym doskonaleniu umiejętności. Rozwijanie czterech kluczowych umiejętności, które rozwijają podręczniki do języków, to:

  • słuchanie (wiadomości radiowych, prognoz pogody, wywiadów, ogłoszeń i rozmów);
  • pisanie (opisy, listy, notatki i opowiadania);
  • mówienie (ćwiczenia wymowy, wypełnianie boków i rozmowy);
  • czytanie (artykułów, opowiadań, pocztówek z obrazkami, rozmów, rozkładów jazdy, listów).

Jakiej tematyki dotyczy słownictwo w podręczniku?

Ćwiczenia zawarte w podręczniku na ogół poprawiają umiejętności językowe we wszystkich dziedzinach. Jednakże dalszy nacisk na mówienie podkreśla komunikacyjną rolę języka. Ćwiczenia te zachęcają uczniów do aktywnego przekazywania treści informacyjnych. Treść i podejście do samych ćwiczeń są oparte na autentycznym języku. Teksty zawarte w podręczniku są realne, a nauka z nimi jest skutecznym sposobem na osiągnięcie podstawowego celu edukacji językowej, czyli komunikacji. Podręcznik powinien zawierać prawdziwe słowa używane w codziennym życiu, opisy kuchni i tradycji każdego kraju, oraz inne teksty opisujące różne aspekty kultury każdego kraju.

Wygląd podręcznika

Układ podręcznika powinien uwzględniać wiele kolorowych ilustracji (wykresy, schematy, tabele), co powoduje wzrost zainteresowania uczniów. Nie ma co do tego wątpliwości. Każda jednostka powinna zawierać prezentację – połączenie wiedzy teoretycznej na temat danego problemu gramatycznego i ćwiczeń, które pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy. W podręczniku powinny znajdować się komentarze porównawcze na temat charakteru wiedzy gramatycznej na danym poziomie.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com